ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564